Mesajınız Gönderiliyor...

Mesajınız Bizlere Ulaşmıştır!

Teşekkürler

İşleminiz Sırasında Bir Hata Meydana Geldi

ATÖLYELERİMİZ

EĞİTİM SİSTEMİMİZ

Eğitim Sistemimiz, öğrencilerine 21. yüzyıl becerileri kazandırıyor!
Akıllı Tarım Atölyeleri geleceğin bireylerini, geleceğin eğitim sistemiyle yetiştiriyor. Atölyelerimiz inovatif ve eleştirel düşünebilen, bilimsel ilkeleri esas alan, çalışırken iş birliği hâlinde olan, teknoloji üreten, veri toplayan ve yorumlayan, dijital okuryazarlığa yetenekli olan, fikri tasarıma, tasarımı prototipe, prototipi ürüne dönüştüren özgün bireyleri, öğrenci merkezli eğitim modeliyle hazırlıyor.

DUYUŞSAL ÖĞRENME
DENEYİMSEL ÖĞRENME
VERİSEL DÜŞÜNME
TEKNOLOJİ OKURYAZARLIĞI
GIDA VE TARIM OKURYAZARLIĞI
AKRAN ETKİLEŞİMİ
SOSYAL GİRİŞİMCİLİK
SÜRDÜRÜLEBİLİR YAKLAŞIM

EĞİTİM MODELİMİZ

Tarım ve teknolojiyi tek çatı altında birleştirdik. Eğitim alanlarından materyallerine ve uygulama süreçlerine kadar 360 derece bir tasarım inşa ettik. “Tohum, Fidan ve Orman” isimli eğitim müfredatlarımızı, tarım ve teknoloji olarak iki kategoriye ayırdık. Akıllı Tarım Atölyeleri’nin müfredat içeriklerini, alanında uzman eğitimcilerimizle hazırladık. Eğitimlerimiz teorik ve pratik uygulamalar olarak toplamda 24 atölyeden oluşmaktadır.

TOHUM

Tohum Seviyesi eğitim müfredatı temel başlangıç seviyemizi kapsar. Çeşitli etkinliklerle, tarım yöntemlerini ve akıllı tarımı keşfederken, sürdürülebilir bir dünyanın keyifli yolculuğuna çıkarır.

Tarım 1.0’dan Tarım 4.0 sürecine kadar gelişen tarım teknolojileri ve temel tarım girdileri üzerine yapılandırılan müfredat, tarıma yeni bir bakış açısı kazandırmayı hedefler.

Tarım atölyeleri ile toprakla buluşturan çeşitli etkinlikler yapılır ve tarımın girdileri üzerine temel bilgiler edinilir. Tohumdan hasada kadar olan süreç yaparak yaşayarak deneyimlenir.

Teknoloji atölyeleri ile robotik ve kodlama üzerine tarım odaklı yenilikçi bakış açısı geliştirilir. Bununla birlikte makine öğrenmesi, iklim verisi ve robotik teknolojileri gibi konularda özgün projeler üretilir.

FİDAN

Fidan Seviyesi eğitim müfredatı, "Tohum Seviyesini" tamamlamış veya Tarım Meslek Lisesi gibi alan ile ilgili temel seviyede bilgi sahibi olan gençleri kapsar.

Temel tarım bilimlerini tanımış katılımcı üst düzey toprak mekanik ve biyolojik bilgisini elde eder. Permakültür, farklı yenilikçi tarım uygulamaları; topraksız tarım, biyomimikri gibi detaylar ile desteklenir. Teknoloji alanında ise şehir tarımı uygulamaları işlenir.

Tohumdan fidana yükselen bu müfredatta lise seviyesi gençlerimizle buluşarak, tarımı geleceğin problemi olarak ele alıyoruz. Gelecek tarımda, gelecek teknolojide, gelecek gençlerin elinde.

ORMAN

Yapabilirsin fikriyle beslenen eğitim süreçlerimizle, öğrencilerimizin yenilikçi fikirleri birer tohuma dönüşüyor. Bu tohumların yolculuğu önce bir fidan, sonra ağaç ve en sonunda birlikte koca bir orman olarak hayat buluyor.

Orman Seviyesi eğitim müfredatında, tarım ve teknolojileri alanında üst seviyede bilgi sahibi olmakla beraber iş birlikçi çalışmalarla özgün projeler üretmeye yönelik akıllı tarım teknolojileri üretilir.

Toprak ve teknolojiyi bir araya getirerek, büyük görev ve sorumluluklarla farkındalık sağlama çabasındayız. Bu topyekûn bir Tarımda Teknoloji Hamlesidir. Hep birlikte koca bir ormana dönüştüğümüz bu aşamada takım ruhunun getirdiği güç ile ülkemiz için Tarımda Teknoloji Hamlesi'ni gerçekleştirmeye yönelik projeler geliştirilir.

TOHUM

Tohum Seviyesi eğitim müfredatı temel başlangıç seviyemizi kapsar. Çeşitli etkinliklerle, tarım yöntemlerini ve akıllı tarımı keşfederken, sürdürülebilir bir dünyanın keyifli yolculuğuna çıkarır.

Tarım 1.0’dan Tarım 4.0 sürecine kadar gelişen tarım teknolojileri ve temel tarım girdileri üzerine yapılandırılan müfredat, tarıma yeni bir bakış açısı kazandırmayı hedefler.

Tarım atölyeleri ile toprakla buluşturan çeşitli etkinlikler yapılır ve tarımın girdileri üzerine temel bilgiler edinilir. Tohumdan hasada kadar olan süreç yaparak yaşayarak deneyimlenir.

Teknoloji atölyeleri ile robotik ve kodlama üzerine tarım odaklı yenilikçi bakış açısı geliştirilir. Bununla birlikte makine öğrenmesi, iklim verisi ve robotik teknolojileri gibi konularda özgün projeler üretilir.

FİDAN

Fidan Seviyesi eğitim müfredatı, "Tohum Seviyesini" tamamlamış veya Tarım Meslek Lisesi gibi alan ile ilgili temel seviyede bilgi sahibi olan gençleri kapsar.

Temel tarım bilimlerini tanımış katılımcı üst düzey toprak mekanik ve biyolojik bilgisini elde eder. Permakültür, farklı yenilikçi tarım uygulamaları; topraksız tarım, biyomimikri gibi detaylar ile desteklenir. Teknoloji alanında ise şehir tarımı uygulamaları işlenir.

Tohumdan fidana yükselen bu müfredatta lise seviyesi gençlerimizle buluşarak, tarımı geleceğin problemi olarak ele alıyoruz. Gelecek tarımda, gelecek teknolojide, gelecek gençlerin elinde.

ORMAN

Yapabilirsin fikriyle beslenen eğitim süreçlerimizle, öğrencilerimizin yenilikçi fikirleri birer tohuma dönüşüyor. Bu tohumların yolculuğu önce bir fidan, sonra ağaç ve en sonunda birlikte koca bir orman olarak hayat buluyor.

Orman Seviyesi eğitim müfredatında, tarım ve teknolojileri alanında üst seviyede bilgi sahibi olmakla beraber iş birlikçi çalışmalarla özgün projeler üretmeye yönelik akıllı tarım teknolojileri üretilir.

Toprak ve teknolojiyi bir araya getirerek, büyük görev ve sorumluluklarla farkındalık sağlama çabasındayız. Bu topyekûn bir Tarımda Teknoloji Hamlesidir. Hep birlikte koca bir ormana dönüştüğümüz bu aşamada takım ruhunun getirdiği güç ile ülkemiz için Tarımda Teknoloji Hamlesi'ni gerçekleştirmeye yönelik projeler geliştirilir.

ETKİNLİKLERİMİZ

Uçtan uca eğitim programı ile sınıflarda yerini alan ATA, etkinlikleri ile kamplarda, parklarda, kütüphanelerde ve TEKNOFEST'te katılımcıları ile buluşuyor. Her yaş ve seviyeye göre "Tohum Topu, Biyomimikri ve Kutu Oyunları" gibi atölye çalışmaları ile keyifli vakit geçirirken, tarım teknolojileri odaklı eğitimlerle farkındalık kazandırmayı hedefliyoruz.

Tohum Topu

Lider Çiftçi Kutu Oyunu

Biyomimikri

Ekosistem Kutu Oyunu

Tohum Topu

Lider Çiftçi Kutu Oyunu

Biyomimikri

Ekosistem Kutu Oyunu

SEMİNERLERİMİZ

Kütüphaneler

Eğitim Kurumları

Bilim Merkezleri

Açık Alanlar

Kütüphaneler

Eğitim Kurumları

Bilim Merkezleri

Açık Alanlar

KAMPLARIMIZ

Bu Toprakta Gelecek Var!

ATA Kamp ile doğaya daha yakın, daha bütüncül, yaparak yaşayarak öğrenmeyi hedef alan kaşiflerle buluşuyoruz. Geleceğimizin neferleri gençlerimiz, zirai bilgiden en ileri teknolojiye kadar, yetkin liderler eşliğinde kendi deneyimlerini elde ediyorlar.

Gençlik ve Spor Bakanlığı’mıza ait Osmaniye Gençlik Kampı’nda Türkiye’nin ilk Akıllı Tarım Kampı’nı yaptık.  3 günlük sürece yayılan kampımızın tarım eğitimlerinde, katılımcılarımız toprakla buluştu ve drone uçuş yarışlarında kendi kodlarını yazarak yarışa katıldılar. 

Aynı zamanda uzay ve astronomi bilimlerine disiplinlerarası çalışmalar katarak tarım odaklı gözlemler yapıldı. Orman kâşifleri ve daha fazla etkinliklerin yer aldığı bu kamplar, tarıma yenilikçi bakış açısı kazandırıyor. Toprağı hissederken, eğlenerek öğrenmeyi hedefliyoruz.

kamplarimiz
kamplarimiz

KAMPLARIMIZ

Bu Toprakta Gelecek Var!

ATA Kamp ile doğaya daha yakın, daha bütüncül, yaparak yaşayarak öğrenmeyi hedef alan kaşiflerle buluşuyoruz. Geleceğimizin neferleri gençlerimiz, zirai bilgiden en ileri teknolojiye kadar, yetkin liderler eşliğinde kendi deneyimlerini elde ediyorlar.

Gençlik ve Spor Bakanlığı’mıza ait Osmaniye Gençlik Kampı’nda Türkiye’nin ilk Akıllı Tarım Kampı’nı yaptık.  3 günlük sürece yayılan kampımızın tarım eğitimlerinde, katılımcılarımız toprakla buluştu ve drone uçuş yarışlarında kendi kodlarını yazarak yarışa katıldılar. 

Aynı zamanda uzay ve astronomi bilimlerine disiplinlerarası çalışmalar katarak tarım odaklı gözlemler yapıldı. Orman kâşifleri ve daha fazla etkinliklerin yer aldığı bu kamplar, tarıma yenilikçi bakış açısı kazandırıyor. Toprağı hissederken, eğlenerek öğrenmeyi hedefliyoruz.

İlgili Sayfalar