Mesajınız Gönderiliyor...

Mesajınız Bizlere Ulaşmıştır!

Teşekkürler

İşleminiz Sırasında Bir Hata Meydana Geldi

KALİTE POLİTİKASI

KALİTE POLİTİKASI

Tarnet, çevreye duyarlı, iş sağlığı ve güvenliğine önem veren anlayış çerçevesinde; insan kaynağına ve teknolojiye yatırım yaparak sektöründe öncülük ve liderlik hedefi ile yasal şartlar doğrultusunda, üst yönetim desteği ile ISO 9001:2015 standardı gereği kalite politikamız;

 • Yönetim sistemlerini tüm çalışanların katılımı ile sürekli geliştirilmesi,
 • Sunmuş olduğu hizmetlerin gizlilik, bütünlük ve erişilebilirlik ilkeleri çerçevesinde sürekliliğinin sağlanması,
 • Hizmet yönetim sisteminin koordineli olarak gerçekleştirilmesi ve işletilmesi,
 • Sunmuş olduğu hizmetleri, tecrübelerimizin kattığı bilinç ve günün şartlarına en uygun teknolojileri kullanarak zamanında ve doğru gerçekleştirilmesi ile müşteri memnuniyetini artırılması,
 • Müşterinin ihtiyaç ve beklentilerini en üst seviyede karşılayan bir anlayış içinde güvenilir bir firma olmanın sağlanması,
 • Uygulanabilir şartların yerine getirilmesi ve çalışan ile tedarikçiler ile birlikte etkin karar verme mekanizmasının sağlanması,
 • Hizmette mükemmelliğin arttırılması,
 • Türkiye’nin önde gelen bilişim şirketlerinden biri olma yolunda çalışılması,
 • Çözüm üreten, işini sahiplenen, bilgisini paylaşan, takım çalışmasını bilen ve katılan, kendisini sürekli geliştiren çalışanlarımızla fark yaratılması,
 • Teknolojiye yatırım yaparak müşteri ve çalışanın memnuniyetini arttırmayı ve hedeflenen sonuçlara ulaşılması,
 • Sosyal sorumluluk bilinci ile hareket ederek eğitim, spor, kültür ve insanı yardım bilincini benimseyip kurumun imajını ve itibarını en üst düzeyde tutulması,
 • Süreç ve yönetimde sistem yaklaşımı ile, maksimum iletişim ve verimliliğin sağlanması,
 • Tüm iş süreçlerimizde hedeflenen sonuçların, etkinliğinin ve verimliliğinin ölçülmesi,

için yönetim olarak kalite yönetim sisteminin sürekliliğini sağlamayı taahhüt ederiz.

İŞ SÜREKLİLİĞİ POLİTİKASI

Tarnet, çevreye duyarlı, iş sağlığı ve güvenliğine önem veren anlayış çerçevesinde; insan kaynağına ve teknolojiye yatırım yaparak sektöründe öncülük ve liderlik hedefi ile yasal şartlar doğrultusunda, üst yönetim desteği ile ISO 22301 standardı gereği iş sürekliliği politikamız;;

 • Afet veya herhangi bir acil durum gibi kendi kontrolü dışında gerçekleşen olaylarda; eğitimleri, iş sürekliliği planlarını, sürekli hazır tutarak ve iyileştirerek öncelikle can güvenliğini sağlamayı, daha sonra da verdiği tüm hizmet ve faaliyetlerden etkilenmemeyi veya daha önce yapılan çalışmalar çerçevesinde öngörülen en az şekilde etkilenmenin sağlanması,
 • Planlarımızın acil durumlarda çalıştığından emin olmak için, kanuni yükümlülüklerimizi, politikalarımızı ve müşteri beklentilerimizi de göz önüne alarak tatbikatlar yapılması,
 • Olaylardan çıkarılacak dersler ve yapılacak analizler ile bir sonraki olaya daha da hazır olarak hizmet kesintimizi bir öncekinden daha da aza indirgenmesi,
 • Kurum itibarını korumayı, sektörde öncü ve müşterisinin daha da güvendiği bir şirket yolunda gerekli çalışmaların yapılması,

için yönetim olarak iş sürekliliği yönetim sisteminin sürekliliğini sağlamayı taahhüt ederiz.

BİLGİ GÜVENLİĞİ POLİTİKASI

Tarnet, çevreye duyarlı, iş sağlığı ve güvenliğine önem veren anlayış çerçevesinde; insan kaynağına ve teknolojiye yatırım yaparak sektöründe öncülük ve liderlik hedefi ile yasal şartlar doğrultusunda, üst yönetim desteği ile ISO 27001:2017 standardı gereği bilgi güvenliği politikamız;

 • Sahip olduğu bilgi ve bilgi sistemlerini gizlilik, bütünlük, erişebilirlik ilkelerine sadık kalarak sürekli korumayı ve iyileştirilmesi,
 • ISO 27001 standardının gerekliliklerini yerine getirilmesi,
 • Bilgi güvenliği ile ilgili tüm yasal mevzuata uyum sağlanması
 • Bilgi ve bilgiye erişim varlıklarına yönelik riskleri tespit etmek ve sistematik bir şekilde riskleri yönetilmesi,
 • Kendisine ait olan bilginin kaybolmasından ortaya çıkabilecek zararların risklerini önceden belirlemeyi ve bunları karşı önlem alınması,
 • Çalışanlarına eğitimler vererek farkındalıklarını sürekli arttırılması,
 • Bilginin ve sistemlerinin korunması için gerekli fiziksel ortamın temin edilmesi,

için yönetim olarak bilgi güvenliği yönetim sisteminin sürekliliğini sağlamayı taahhüt ederiz.

BİLGİ TEKNOLOJİLERİ HİZMET YÖNETİMİ POLİTİKASI

Tarnet, çevreye duyarlı, iş sağlığı ve güvenliğine önem veren anlayış çerçevesinde; insan kaynağına ve teknolojiye yatırım yaparak sektöründe öncülük ve liderlik hedefi ile yasal şartlar doğrultusunda, üst yönetim desteği ile ISO 20000-1 standardı gereği bilgi teknolojileri hizmet yönetim politikamız;

 • Bilgi teknolojileri hizmet yönetimi gereklerine uygun, yapı oluşturulmasını, geliştirilmesini ve etkinliğinin sağlanmasına yönelik, gerekli tedbirleri uygulamaya alınması,
 • Kuruluş, bilgi teknolojileri hizmetlerine yönelik bütçe oluşturarak; bilişim değerleri, paylaşılan kaynakları, genel giderleri, dışarıdan aldığı destek hizmetlerini, çalışanlarını, sigorta ve lisansların muhasebesini kontrol altına alınması,
 • Etkili finansal kontrol ve yetkilendirmeyi gerçekleştirilmesi,
 • Verdiği servis ve sistemlere erişimle ilgili risklerin yönetilmesi,
 • Bilgi işlem hizmetlerine yönelik acil durum değişikliklerinin onaylanmasını ve uygulanmasını kontrol altında tutmak için yönetim olarak yöntemlerin belirlenmesi ve uygulanması,

için yönetim olarak bilgi teknolojileri yönetim sisteminin sürekliliğini sağlamayı taahhüt ederiz.

ÇEVRE POLİTİKASI

Tarnet, çevreye duyarlı, iş sağlığı ve güvenliğine önem veren anlayış çerçevesinde; insan kaynağına ve teknolojiye yatırım yaparak sektöründe öncülük ve liderlik hedefi ile yasal şartlar doğrultusunda, üst yönetim desteği ile ISO 14001:2015 standardı gereği çevre politikamız;

 • Çevre kirlenmesine etki eden şirket içi ve dışı etkenleri en aza indirerek çevrenin korunmasının sağlanması,
 • Kaynakları etkin ve akılcı bir şekilde kullanılması,
 • Geri dönüşüm teknolojisinin uygulanması,
 • Şirket içinde ve dışında çevre ile ilgili eğitim ve bilinçlendirme faaliyetleri organize etmek, bu tür faaliyetlere destek verilmesi,
 • Sürekli iyileştirme ve gelişmenin sağlanması,
 • Mevcut yasalardan doğan yükümlülüklerini yerine getirilmesi,
 • Uygunluk yükümlülüklerini yerine getirilmesi,
 • Çevre performansının arttırılması için çevre yönetim sistemini sürekli iyileştirilmesi,
 • Bütün faaliyet sahalarında çevre bilincini sistematik ve düzenli bir şekilde sağlamak üzere çevre yönetim sisteminin benimsenmesi ve gereklerinin yerine getirilmesi,

için yönetim olarak çevre yönetim sisteminin sürekliliğini sağlamayı taahhüt ederiz.

İŞ SAĞLIĞI GÜVENLİĞİ POLİTİKASI

Tarnet, çevreye duyarlı, iş sağlığı ve güvenliğine önem veren anlayış çerçevesinde; insan kaynağına ve teknolojiye yatırım yaparak sektöründe öncülük ve liderlik hedefi ile yasal şartlar doğrultusunda, üst yönetim desteği ile ISO 45001:2018 standardı gereği iş sağlığı güvenliği politikamız;

 • Çalışanlarının iş sağlığı ve güvenliğini sağlamak için gerekli araç ve gereçlerin noksansız olarak bulundurulması,
 • Çalışanların yaptıkları işlerde iş sağlığı ve güvenliğine ilişkin kurallara riayet etmelerinin takip ve ve kontrol edilmesi,
 • Yürürlükte bulunan ulusal ve uluslararası tüm İş Sağlığı ve Güvenliği mevzuatına (kanun, tüzük ve yönetmeliklere) ve şartnamelere uyulması,
 • Tüm faaliyetlerimizde, İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sisteminin uygulanması, devam ettirilmesi ve bütün çalışanlara duyurulmasının sağlanması,
 • Faaliyetler sırasında kaza olma olasılığını kaynağında önleyerek kazaları en aza indirilmesi ve meslek hastalığı oluşmaması yönünde çaba gösterilmesi,
 • Kurulan sistemin ve alınan önlemlerin kalıcılığını, korunmasını ve sürekliliğini temin edilmesi,
 • Sistemin yeterli ve etkin biçimde uygulanmasını sağlamak amacıyla, iç tetkikler ile performans ölçümü yapılması ve üst yönetimce gözden geçirilmesi,
 • Politikamız doğrultusunda çalışanlarımız ile hedeflerimize ulaşmak için gerekli tüm eğitimleri verilmesi, uygun çalışma ortamını sağlanması ve bunun teknoloji ile desteklenmesi,
 • “Hiçbir iş çalışanların can güvenliğini ve sağlığını tehlikeye sokacak kadar acil ve önemli değildir.” düşüncesiyle hareket edilmesi,

için yönetim olarak iş sağlığı ve güvenliği yönetim sisteminin sürekliliğini sağlamayı taahhüt ederiz.

MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ POLİTİKASI

Tarnet, çevreye duyarlı, iş sağlığı ve güvenliğine önem veren anlayış çerçevesinde; insan kaynağına ve teknolojiye yatırım yaparak sektöründe öncülük ve liderlik hedefi ile yasal şartlar doğrultusunda, üst yönetim desteği ile ISO 10002:2018 standardı gereği müşteri memnuniyeti politikamız;

 • Müşteri odaklı yaklaşım ile gelen talep ve şikayetleri en kısa sürede ve gizlilik ilkesi çerçevesinde, şeffaf, anlaşılır, objektif, etkin ve verimli bir şekilde ele alınması,
 • Aynı şikâyetin tekrar oluşmaması için gerekli düzeltici ve iyileştirici faaliyetleri gerçekleştirilmesi,
 • Müşterilerimize en doğru yöntemlerle ve “0” hata ile hizmet sunarak % 100 müşteri memnuniyetinin sağlanması,
 • Kendimizi müşterinin yerine koyarak, empatik yaklaşım ile hizmetlerimizin sürdürülmesi,
 • Teknolojiyi yakından takip ederek müşteri ihtiyaçlarına yenilikçi çözümler getirilmesi,
 • Müşterilerimize sunulan hizmetlerde en hızlı reaksiyon süresine ulaşmanın sağlanması,
 • Tüm faaliyetlerimizde, Müşteri Memnuniyeti Yönetim Sisteminin uygulanması, devam ettirilmesi ve bütün çalışanlara duyurulmasının sağlanması,
 • Kurulan sistemin ve alınan önlemlerin kalıcılığını, korunmasını ve sürekliliğinin temin edilmesi,
 • Sistemin yeterli ve etkin biçimde uygulanmasını sağlamak amacıyla, iç tetkikler ile performans ölçümü yapmak ve üst yönetimce gözden geçirilmesi,
 • Politikamız doğrultusunda çalışanlarımız ile hedeflerimize ulaşmak için gerekli tüm eğitimleri vermek, uygun çalışma ortamını sağlanması ve bunun teknoloji ile desteklenmesi,

için yönetim olarak müşteri memnuniyeti yönetim sisteminin sürekliliğini sağlamayı taahhüt ederiz.

İlgili Sayfalar